• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / A Evi

      2006, 2007 ve 2008 yılı kazı sezonlarında yapılan çalışmalarla birlikte 52x27m ölçülerinde bir alan kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda toplam 28 mekân ve biri kuzey-güney yönlü diğeri ise doğu-batı yönlü iki ara sokak mevcuttur. 2008 yılı kazı sezonu sonunda insula (ada) üzerinde A Evi’nin kuzey-güney yönünde Suriye Caddesi, kuzey portiği ile bağlantısı sağlanmıştır. Bu bağlantıda ev kompleksinde Suriye Caddesi’nin kuzey portiğinden girişi olan 4 dükkan (dükkanlar kuzey-güney doğrultulu bir koridorla ikişerli ayrılmıştır), dükkanlardan geçilince dört sütunun taşıdığı iç sundurma çatılı, havuzlu ve soğutma kuyusu bulunan 2 içki içme mekanı, bunların gerisinde 2 adet depo olabilecek mekan kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Soğutma kuyuları yuvarlak bilezikli, üst taraflarının bir kısmı örgülü ve kiremit kırıklı kalın sıvalıdır. A Evi kompleksinde dükkânlar, içki mekanları ve depolar doğu-batı doğrultulu bir koridorla, kuzeyde yer alan mekanlardan ayrılmıştır. Bu koridorun kuzeyinde yer alan mekânlar bir iç avlunun etrafında yer alan çeşitli odalardan oluşur. Daha sonraki dönemde mekânın bir kısmı şarap üretim işliğine dönüştürülmüştür. Duvarlarda yer alan freskler (ağırlıklı bitkisel ve çok az parçası kalabilen figürlü) ve İncil’den ayetlerin yer aldığı boyalı duvar yazısı ile vaftiz kabı, kompleks içinde bir bölümün dinsel amaçlı düzenlendiğini göstermektedir.

      Kazı buluntuları A Evi kompleksinin olasılıkla zemin üzerinde tek katlı, çatısının ahşap atkılı omurgalı kiremit döşemeli olduğunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan A Evi kompleksi iç avlulu etrafında sıralanan mekanlara sahip konutun hem yaşam, hem dinsel, hem de ticari mekanlara sahip çok amaçlı kullanımını da ortaya çıkarmıştır.

      Kazılan alanlardaki mimari özellikler, ele geçen sikke, seramik, cam, kemik ve metal buluntuların ışığında A Evi olarak adlandırılan yapı kompleksi dört kullanım evresine ayrılarak tarihlendirilmiştir.

Bunlar;

A Evi I. Kullanım Evresi; M.S. 3. yüzyılın ilk yarısı- M.S. 4. yüzyılın ikinci yarısı.
A Evi II. Kullanım Evresi; M.S. 4. yüzyılın ikinci yarısı-M.S. 5. yüzyılın sonu
A Evi III. Kullanım Evresi; M.S. 5. yüzyılın sonu- M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısı
A Evi IV. Kullanım Evresi; M.S. 7. yüzyıl başı.

      Ayrıca A Evi kazı alanı içerisinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan mekan duvarları, freskler, taban döşemeleri ve hassas işlem gerektiren küçük buluntular için bir restorasyon ekibi tarafından hem restorasyon hem de konservasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları arazi çalışmalarıyla birlikte devam etmiştir.