• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Tapınak A

Tapınak A Avlusunda yapılan çalışmalarda avlu tabanında doğu-batı ve avlu merkezinde olmak üzere 3 kanal tespit edilmiştir. Söz konusu kanallar kuzey-güney yönlü olup genişlikleri 60 cm. yükseklikleri 45 cm.dir. Avlu suyunu drene eden kanalların içerisinden çıkan sikkeler M.S. 307–350 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Ortaya çıkarılan kanalların bazı bölümlerinde kapak taşlarının eksik olduğu tespit edilmiş bu bölümlere orijinal kapaklar göz önüne alınarak travertenden yeni kapaklar işlenerek kapatılmıştır.