• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik Temenos Duvarı

    Laodikeia Antik Kenti’nde, doğu-batı doğrultulu Suriye Caddesi’nin kuzeyinde, Merkezi Agora’nın karşısında, kentin Batı ve Kuzey Tiyatro’ları arasında yer alan Kuzey (Kutsal) Agora, dikdörtgen planlı ve 265x128 m ölçülerindedir. Etrafı portikler ile çevrili olan agora derinliğine 5, enine 3 insula üzerine inşa edilmiş olup 33.920 m2lik bir alanı kaplamaktadır.
    2013-2014 yılında güneybatı köşeden başlanarak kuzeye doğru gerçekleştirilen çalışmalarda Agoranın Batı Portiğine ait MS 494 depreminde doğu-batı yönlü yıkılmış haldeki sütun tamburları, Atik-İon kaideler, krepidoma ve portik arka duvarının yaklaşık 40 metrelik bölümü kazılarak açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarının amacı, söz konusu arka duvarını açığa çıkarmak, alanın mevcut durumunu belgelemek, yapının kullanım evreleri ve geçirdiği düzenlemeler ile ilgili detaylı veri sahibi olmak ve alanı ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan anastylosis esaslı restorasyon çalışmalarına uygun hale getirmektir. Açmanın güney sınırından temenos duvarına ait traverten bloklar ile karşılaşılmıştır. Duvara ait blokların 0.70-0.80 metre yüksekliğe, 0.90-1.30 m genişliğe sahip olduğu ve batı yöne yıkıldığı görülmüştür. Önlü arkalı çift ve 10 sıra halinde düzgün sıralı bir şekilde yıkıldığı tespit edilen duvar yıkıntısının güney kısmında olduğu gibi tahrip edilmediği ve 46 metre boyunca yıkıldığı haliyle koruna geldiği anlaşılmıştır. Traverten blokların portik içine bakan doğu yüzlerinin freskler ile kaplı olduğu, fresklerde renk olarak çoğunlukla mavi, kırmızı renklerin kullanıldığı ve geometrik bezemelerin tercih edildiği görülmektedir.