• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Nekropol Çalışmaları

     Laodikeia antik kentinin dört tarafı geniş nekropol alanlarıyla çevrilmiştir. Nekropol alanlarında yapılan çalışmalarda, kentin gömü geleneği ve çeşitlemesi, mezar başında yapılan törenler, mezar tipleri hakkında gün geçtikçe daha fazla bilgi ve belgelere ulaşılmaktadır. Bunun yanında iskeletler üzerinde yapılan çalışmalarla hastalıklar, yeme alışkanlıkları gibi verilere, buluntulara göre de yaşamındaki uğraşıya varıncaya kadar detaylı bilgiler elde edilmektedir. Özellikle açılan mezarlarda ele geçen konteks buluntular sikkeler yardımıyla sağlam tarihlendirilmekte ve iyi bir kronoloji oluşturulmaktadır.

KUZEYDOĞU NEKROPOLÜ
  

     2008 yılı kuzeydoğu nekropolü çalışmalarımıza 2007 yılında jeoradar (GSS) ile taranarak 1.grid olarak adlandırılan 10x20mlik alanda devam edilmiştir. Çalışmalar özellikle 2, 5, 6 ve 7. karelerde yoğunlaşmıştır. 2008 yılında toplam 50 adet mezar açığa çıkartılmıştır. Bu mezarlardan 3 tanesi traverten tekne, 34 tanesi kiremit çatma ve 13 tanesi de kremasyon kabıdır. Bu alandaki çalışmalar 2009 yılında da devam edecektir.


   

   KUZEY NEKROPOLÜ

2008 yılında Kuzey Nekropolü’nde yapılan çalışmalarda K12 plankaresinde 6 farklı alanda çalışılmıştır. Alanlara A, B, C, D, E ve F açması adı verilmiştir. Kuzey Nekropolü’ndeki çalışmaların amacı; 1990 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün Goncalı Köyü yol açma çalışmaları sırasında askıda kalan ve tahrip edilen mezarların kurtarılması, tipolojilerinin ortaya konması, ölü gömme geleneklerin algılanması ve konteks buluntuların sikkeler yardımı ve diğer materyallerle tarihlemelerinin yapılmasıdır.

2008 yılında Kuzey Nekropolü K12 plan karede 25x50mlik alanda jeoradar ile tarama yapılmış ve yapılan tarama sonucuna göre alanda mezar odaları olabilecek duvar sıraları tespit edilmiştir ve mezar odaları olabileceği düşünülen alanda çalışmalara başlanmış ve bu alana E açması adı verilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda mezar kompleksi açığa çıkarılmıştır. Mezar kompleksi içerisinde iki adet mezar odası, avlu ve avlu içerisinde iki adet farklı tekne açığa çıkartılmıştır.


   

  

  KUZEYBATI NEKROPOLÜ

2006 yılında Bozburun Köyü kanalizasyon yapımı sırasında Kuzeybatı Nekropolü alanından hafriyat çalışması için kum alınmış ve birçok mezar tahrip edilmiştir. Olayla ilgili hukuksal süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Ayrıca bu alan sıklıkla kaçak kazıların yapıldığı noktalardan biridir. 2008 yılında bu alanda askıda kalan mezarların kurtarılması için kazı çalışmalarına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 2008 yılında başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında toplam 37 adet mezar açığa çıkartılmıştır. Bu mezarlardan 12 adedi tuğla örgü tekne-tuğla çatma, 17 adedi kiremit çatma, 1 adedi traverten örgü tekne, 1 adedi tuğla örgü-tuğla tonozlu, 3 adedi traverten örgü-traverten tonozlu ve 3 adedi toprağa basit gömü yapılan mezarlardır. Bu alandaki çalışmalar 2009 yılında da devam edecektir.

Kuzeybatı Nekropolü topografyaya göre, doğu, kuzey ve batıya eğimli yamaçlar üzerinde yayılmıştır. Alanın yoğun kum olması nedeniyle, açılan mezarlarda su ve havayla temastan dolayı hem iskeletlerde, hem de mezara bırakılan hediyelerde erime ve deformasyonların yoğun olduğu tespit edilmiştir. Kazısı yapılan alanlarda özellikle mezar tipolojisi bakımından yeni ve farklı örnekler ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatı Nekropolü’nde ortaya çıkarılan mezarlarda ağırlıklı tuğla, kiremit ve traverten blokların kullanıldığı tespit edilmiştir. Kazılan mezarlar; kiremit çatma mezarlar, tuğla örgü tekne ve tuğla çatma mezarlar (bunlar ikiz tip ve tek tip olarak ikiye ayrılır), örgü tekne mezarlar, örgü tekneli tonozlu mezarlar (bunlar tuğla ve traverten örgülü, tek ya da ikiz tiplidir) ve basit toprak gömüler olmak üzere çeşitli tiplere ayrılırlar.