• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Batı Tiyatrosu

   Seleukos Kralı II. Antiokhos Theos tarafından MÖ 3. yy ortalarında kurulan Laodikeia antik kenti, stratejik konumdan dolayı elde ettiği ekonomik ve siyasi güçle birlikte zamanla hızlı yapılaşma ve nüfus artışına sahne olmuştur. Bu canlanmayla birlikte önem kazanan kültür ve sanat faaliyetleri, kent merkezinde biri Hellenistik, diğeri Roma İmparatorluk Dönemi’nde planlanan iki tiyatro yapısının inşa edilmesine sebep olmuştur.
  Batı Tiyatrosu, kentin Hellenistik Döneme ait erken tiyatrosudur. Tiyatro, Kuzey (Kutsal) Agora’nın kuzeybatısında bulun
maktadır. Topografyanın olanak sağladığı bu alanda, Hellenistik geleneğe uygun olarak tamamen doğal zemine oyulan tiyatro, öğleden sonra oluşan batı esintilerinden de faydalanacak şekildebatı yöne dönük olarak yerleştirilmiştir.
    Batı Tiyatrosu’ndaki ilk kazı çalışmaları 2004- 2005 yıllarında theatron ve orkestranın bir bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, yaklaşık 8.000 kişi oturma kapasiteli olan tiyatronun sekiz merdiven sırası ile dokuz kerkidese bölündüğü, 1.60 m genişliğindeki bir diazoma ile iki caveaya ayrıldığı, alt (ima) cavea’da 23, üst (summa) caveada 19 olmak üzere toplamda 42
oturma sırasının bulunduğu, analemma duvarı ile birlikte yapının 98.5 m çapa sahip olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılında Batı Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının amacı ise sahne yapısını ortaya çıkarmak, sahne ve theatron bölümü arasındaki bağlantıyı, geçişleri tespit etmek, yapının kullanım evrelerini ve düzenlemeleri belirlemek, diazoma, alt cavea geçişleriyle ilişkili
bağlantıları açığa çıkarmak, yapıdaki mimari öğeleri belirleyerek tiyatroyu konservasyon-restorasyon çalışmalarına uygun hale getirip gezi güzergahına dahil etmektir. 2016 yılında Batı Tiyatrosu’nda çalışmalar, yüzeyde in-situ durumda blokları görülen traverten sahne duvarının (postscane) arka bölümü sınır alınarak başlanılmış, kuzey-güney yönünde uzanan sahne, güney parados ve theatron olmak üzere üç bölümde sürdürülmüştür.
   Kazı çalışmaları sonucunda sahne binasını belirli aralıklarla bölen kuzey-güney yönlü toplamda dört bölüm açığa çıkartılmış olup bu mekânlara L1-L4 numaraları verilmiştir. Ayrıca L4 numaralı locanın batısında sahne binasının arka duvarına yaslandırılarak inşa edilen sur duvarının (MS 5. yy başı) bir bölümü de tespit edilmiştir.