• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Heyet Listesi


LAODİKEİA ANTİK KENTİ 2007 YILI KAZI VE RESTORASYON PROJESİ HEYET ÜYELERİ LİSTESİ

Bakanlık Temsilcisi: İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Metin İMREN

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, Kazı Başkanı, (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Heyet Üyesi, (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Uzm. Bahadır DUMAN, Heyet Üyesi , (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Arş. Gör. Mehmet OKUNAK, Heyet Üyesi (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Arş. Gör. M. Ayşem TARHAN, Heyet Üyesi (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Arş. Gör. Sedat AKYOL, Heyet Üyesi, (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Arş.Gör. Erim KONAKÇI, Heyet Üyesi, (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Arş. Gör. Barış YENER, Heyet Üyesi, (Arkeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Öğr. Gör. Gülay ALTAN, Heyet Üyesi, (Mimar-Pamukkale Üniversitesi).
Doç. Dr. Mehmet MEDER, Heyet Üyesi, (Sosyolog-Pamukkale Üniversitesi).
Prof. Dr. Emin ERDEM, Heyet Üyesi, (Kimyasal Analiz- Pamukkale Üniversitesi).
Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR, Heyet Üyesi, (Jeolog-Pamukkale Üniversitesi).
Prof.Dr. Halil KUMSAR, Heyet Üyesi, (Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Bölümü)
Doç.Dr. Çağrı ERGİN, (Pamukkale Üniversitesi-Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji)
Doç.Dr. Şeyda KAYA, Heyet Üyesi, (Pamukkale Üniversitesi- Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARATEPE, Heyet Üyesi (Antropoloji-Tıp Tarihi, Pamukkale Üniversitesi).
Uzm. Serkan TOPALOĞLU, Heyet Üyesi,(Jeoloji Müh. -Pamukkale Üniversitesi).

Arkeologlar:
Mustafa BİLGİN
Zerrin KUZU
Zehra OVA
Cem TUTLU
M. Mustafa ERDEM
Mehmet AKSU
Ömer UZUNEL
Aysun TOPALOĞLU

Antropolog:
Arş. Gör. Zehra SATAR
Nazlı TAMGÜL

Restoratörler:
Gülseren Dikilitaş
Gökçen PEKGÖNÜL
Sara ÖZÇELİK
Oğuz Emre KAYSER
Eren DEMİRER
Mihrican KILIÇ
Mehmet LİMON
Uluç ERTEN

Mimar:
Hülya KAHVECİ

Restorasyon Bölümü Öğrencileri:
Erman Alkan (Zonguldak Karaelmas M.Y. O)
Berkan Alkan (Zonguldak Karaelmas M.Y. O)

Eski Çağ Tarihçisi:
İsmail BAYTAK

Arkeoloji Bölümü Öğrencileri:
Ümit Kemal Parlak (Pamukkale Üniversitesi)
Bilge Yılmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Duygu Sayın (Pamukkale Üniversitesi)
Leyla Korkmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Gökhan Yılmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Özge Kocaman (Pamukkale Üniversitesi)
Ayşegül Arığ (Pamukkale Üniversitesi)
Fethiye Kocabaş (Pamukkale Üniversitesi)
Gülay Demirkıran (Pamukkale Üniversitesi)
Kürşat Polatçıl (Pamukkale Üniversitesi)
Süleyman Memiş (Pamukkale Üniversitesi)
Arzu Deniz Karabeyin (Pamukkale Üniversitesi)
Züleyha Akgül(Pamukkale Üniversitesi)
Merve Çulha (Pamukkale Üniversitesi)
Serkan Boz (Pamukkale Üniversitesi)
Hikmet Türkeli (Pamukkale Üniversitesi)
Ali Yüce (Pamukkale Üniversitesi)
Barış Taşdemir (Pamukkale Üniversitesi)
Ezgi Lüleci (Pamukkale Üniversitesi)
Veli Korkmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Şafak Barol (Pamukkale Üniversitesi)
Remziye Karacık(Pamukkale Üniversitesi)
Özkan Sulak (Pamukkale Üniversitesi)
H. Namık Dehneliler (Pamukkale Üniversitesi)
Ali Parasız (Pamukkale Üniversitesi)
Utku Arınç (Pamukkale Üniversitesi)
Murat Kalem (Pamukkale Üniversitesi)
Sevil Koçyiğit (Pamukkale Üniversitesi)
Mehmet Ok (Pamukkale Üniversitesi)
Ümmühan Arslan (Pamukkale Üniversitesi)
Koray Usta (Pamukkale Üniversitesi)
Büşra Şahin (Pamukkale Üniversitesi)
Oya Engin (Pamukkale Üniversitesi)
Ozan Özalan (Pamukkale Üniversitesi)
M.Mustafa Şahin (Pamukkale Üniversitesi)
Emrah Karadağ (Pamukkale Üniversitesi)
Pınar Kızıltepe (Pamukkale Üniversitesi)
Yusuf Çetin (Pamukkale Üniversitesi)
Çağlayan Güneş (Pamukkale Üniversitesi)
Çiğdem Şahin (Pamukkale Üniversitesi)
Ömer Tuncay (Pamukkale Üniversitesi)
Fatma Harmankuyu (Pamukkale Üniversitesi)
Gül Şenyılmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Burçin Aydın (Pamukkale Üniversitesi)
Huriye Ebru Güçler (Pamukkale Üniversitesi)
Mehmet Salih Şahin (Pamukkale Üniversitesi)
Hülya Hizarcı (Pamukkale Üniversitesi)
Şerife Sarıtaş (Pamukkale Üniversitesi)
Mehmet Alabaş (Pamukkale Üniversitesi)
Şeniz Varmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Deniz Varmaz (Pamukkale Üniversitesi)
İzzet Önal (Pamukkale Üniversitesi)
Semih Belik (Pamukkale Üniversitesi)
Serkan Gönenç (Pamukkale Üniversitesi)
Kevser Kaya (Pamukkale Üniversitesi)
Esenay Beste Yavuz(Pamukkale Üniversitesi)
Sevim Gedikli (Pamukkale Üniversitesi)
Özlem Bağkan (Pamukkale Üniversitesi)
Murat Akgün (Pamukkale Üniversitesi)
Abidin Taş (Pamukkale Üniversitesi)
Emre Sordi (Pamukkale Üniversitesi)
Onur Sezen (Pamukkale Üniversitesi)
Cansu Yılmaz (Pamukkale Üniversitesi)
Ufuk Akça (Akdeniz Üniversitesi)
Gül Baykara (Akdeniz Üniversitesi)
N. Cansu Bahçeci (İstanbul Üniversitesi)
Muhsin Gündoğdu (Pamukkale Üniversitesi)