• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Güney Roma Villası


2006 yılında başlayan ve 2007 yılında devam eden tarımsal ve cam üretimi yapan Mozaikli Güney Roma Villası kazısı büyük oranda tamamlanmıştır. Kazı çalışmalarının ana hedefi yapının tam planını ortaya çıkartmak, kullanım aşamaları ve kullanım değişikliklerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 20 Haziran’da başlayan kazı çalışmaları yaklaşık olarak 4 ay sürmüştür. Laodikeia’nın güneybatısında yer alan yapı, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır.

Doğu Açması:

Çalışmalarda yapının cephe duvarı ortaya çıkartılmış ve duvar takip edilerek bu yönün tamamı tespit edilmiştir. Cephe duvarının dışında yapı ile ilgili herhangi bir ize rastlanılmamıştır. Bu cephede farklı büyüklükte 4 mekan ortaya çıkartılmıştır.

Güney Açması:

Yapının bu cephesindeki ilk çalışma Mekan 1 adı verilen havuzda gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında başlanan çalışmalara bu yılda devam edilmiş ve mekanın tabanına ulaşılmıştır. Havuzun taban döşemeleri dahil olmak üzere tam planı ile gider sistemi ortaya çıkartılmıştır. Çalışmalarda yapının tüm güney hattı açılmış ve bu alandan havuza giden bir kanalizasyon sistemi ile apsisli bir mekan ve işlik benzeri bir mekan ortaya çıkartılmıştır. Bu açmada ortaya çıkarılan diğer bir alan yapıya göre düşük kotta yer alan kesme traverten dikdörtgen bloklardan örülen apsisli diğer bir mekandır. Mekanın içi pişmiş toprak, tuğla ve çay taşı ile doldurulmuştur. Bu alandan çok sayıda kemik saç iğnesi, mermer sütunlu ve girlandlı lahitlere ait parçalar, seramik ve cam parçaları ele geçmiştir.

Batı Açması:

Bu alandaki 2006 yılında yapılan çalışmalar batıya doğru genişletilmiştir. Cephe duvarı bu alanda takip edilmiş ancak doğu cephede olduğu üzere düz bir hat ile ilerlemediği görülmüştür. Bu alanda, mekanın hemen her yerinde pişmiş toprak kaplama çivileri ile in-situ olarak hypostyller tespit edilmiştir. Hamam olduğu anlaşılan mekan geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu mekandaki çalışmalarda kemik saç iğneleri, mermer kabarmalı bir lahite ait parçalar ile sikke ele geçmiştir.

Kuzey Açması:

Yapının doğu duvarı izlenerek batıya doğru dönen kuzey duvarı tespit edildikten sonra bu hatta çalışmalar yürütülmüştür. Duvarın bitiminde bir eşik taşı bulunmaktadır. Eşik taşı üzerinde dört adet kapı mili geçki yuvası ve beş adet kapının kilit mekanizması ile ilişkili oyuklar bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda villanın batı kısmındaki girişin solunda 5, ortada 1 ve sağında yer alan 8 adet olmak üzere toplam 14 adet örgü tekne mezar açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan bu mezarlar, tonozlu mezar odaları içine yerleştirilmiş olmalıdır. Mezarların üstleri düz kapak taşlarıyla kapatılmış ve duvarları sıvalı ve beyaz zemin üzerine kırmızı, sarı, yeşil renklerin bulunduğu fresklerle süslüdür. Açılan mezarlardan ahşap sandıklara ait demir aksamlar, kemik saç iğneleri, cam boncuk, yüzük taşı, kabartmalı lahit parçaları, sikkeler ve seramik parçaları ele geçmiştir. Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen içi sıvalı ve boyalı örgü tekne mezarlar, alanın daha önce nekropol olarak kullanıldığını göstermektedir. Villa yapılırken bu alandaki mezarların içleri doldurulmuş ve üzerine çaytaşı+kireç harçlı blokaj yapılarak kullanılmıştır.

Ayrıca alanda bulunan 14 örgü tekne mezarın kazıları yapılarak mezarların duvarlarında yer alan sıvalar sağlamlaştırılmış ve koruma altına alınmıştır. Bununla birlikte taban mozaiklerinin korumasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.