• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Tapınak A ve Doğu Sokak

   2009 yılı çalışmalarında, daha önce kazısı tamamlanan Tapınak A yapısının etrafında doğu, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yapılan açmalarla ortaya çıkarılan mekânların, Tapınak A ile olan ilişkileri, işlev ve tarihlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Tapınak A yapısının kuzeyinde ortaya çıkarılan mekânlar, batıdan doğu yöne doğru numaralandırılarak K1, K2 ve K3 olarak adlandırılmıştır. Mekânları birbirinden ayıran kuzey-güney yönlü duvarlar traverten-tuğla örgülüdür ve Tapınak A Naosu Kuzey duvarına yaslandırılmıştır. K2 no.lu mekan, sıkıştırılmış toprak zemine sahip diğer mekanlardan farklı olarak taban tuğlalarının dikine yerleştirilmesiyle oluşturulmuş Opus Spicatum döşemeye sahiptir. Döşeme üzerinde üçgen ve balıksırtı gibi geometrik desenler yer almaktadır.

   Tapınak A naosunun batısındaki çalışmalarda ortaya çıkarılan mekân Opus Spicatum döşemeye sahiptir. Mekânın güney duvarı önünde orta bölümde yer alan niş içerisinde bir kuyu ortaya çıkarılmıştır.

   Tapınak A naosunun doğusunda bulunan mekânda Tapınak A Doğu Duvarına ait traverten blokların bu alana M.S. 7. yy. başı depreminde yıkıldıkları anlaşılmıştır. Yine aynı alanın kuzey bölümünde, daha alt tabakada mekân çatısına ait bol miktarda stroter (kiremit) ve kalypter (omurga) parçaları ise M.S. 494 yılı depreminde yıkılmış olarak bulunmuş ve bu şekliyle korunmuştur.

   Ayrıca Tapınak A Doğusu’nda yer alan ve Tapınak A Doğu Sokağı olarak adlandırılan alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Taş döşemeye sahip sokak tabanı yer yer deprem nedeniyle bozulmalara uğramıştır. Sokak içine tapınak avlusu Doğu Portik duvarları M.S. 7. yy. başı depreminde yıkıldığı şekliyle korunmuştur.