• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey Nekropolü


Kuzey ve Kuzeydoğu Nekropolü Kazısı

2007 yılı kazı çalışmalarında kadastral sit paftasında Goncalı Köyü’ne ulaşımı sağlayan yolun güney cephesinde tahrip olan 60 adet mezarın Jeoradar ile tespiti, kazı ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kuzeydoğu nekropolünde belirlenen alanlarda Jeoradar ile yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli tiplerdeki mezarların kazıları yapılmıştır.

A AÇMASI: 2007 yılı A açması 2006 yılında kazısı yapılan A Atölyesi olarak adlandırılan boya atölyesinin batısında yer almaktadır. Alanda 30 kiremit çatma mezar, 1 örgü tekne mezar, 3 urne kabı, 2 basit toprak mezar, 1 traverten çatma ve 1 küvet tekne mezar olmak üzere toplam 38 mezar açığa çıkartılmıştır.

B AÇMASI: A Atölyesi olarak adlandırılan boya atölyesinin hemen doğusunda yer alan ve jeoradarla taranan açma alanında 10 kiremit çatma mezar, 3 örgü tekne mezar, 1 urne kabı ve 1 basit toprak mezar olmak üzere toplam 15 mezar açığa çıkartılmıştır.

C AÇMASI: A açmasının kuzeyinde yapılan jeoradar çalışmaları sonucunda bu alanda sadece 3 kiremit çatma mezar açığa çıkartılmıştır.

D AÇMASI: D açması olarak adlandırılan alan A Atölyesi olarak adlandırılan boya atölyesinin güneyindeki yamaçlarında yer almaktadır. Yamaçta doğu-batı doğrultulu 20x20mlik alan 0.50mlik aralıklara bölünerek jeoradar taraması yapılmıştır. Jeoradar taramasında görülen duvar izleri çevresinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda duvarın 3.25mlik kısmı açığa çıkarılmıştır. Duvarın bir mezar yapısına değil, yamaca inşa edilmiş bir mimari, olasılıkla da teras duvarı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sırasında Erken Bizans Dönemi’ne ait kandiller açığa çıkarılmıştır.

E AÇMASI: 2005 yılında açılan Erken Bizans Dönemi’ne ait A Atölyesi olarak adlandırılan boya atölyesinin yer aldığı tepeciğin batı karşısında yer alan diğer bir tepecik üzerinde 20x20mlik alanda yapılan jeoradar çalışmaları sonucunda belirlenen 5x5mlik alanda E açması adı altında yeni bir çalışma alanı açılmıştır. Yapılan seviye indirme çalışmaları sonucunda bir mekâna ait kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvar sırası açığa çıkarılmıştır. Duvar sırası traverten ve çay taşı ile örülmüştür. Duvarın önünde pişmiş toprak tuğlalar ile yapılmış geometrik desenli taban döşemesi açığa çıkarılmıştır. Ortaya çıkartılan taban döşemesi 2006 yılında kazısı yapılan kuzey atölyesinin batı girişinde bulunan taban döşemesi ile benzerlik göstermektedir.

F AÇMASI: 2007 yılı kuzey nekropolü kazı çalışmaları doğrultusunda açılan A ve C açmalarının devamı olarak kuzeybatı yönünde açılmış 5x5mlik alandır. Amacımız A ve C açmalarının arasında yer alan Erken Bizans Dönemi çay taşı örgülü duvarın devamını bulmak ve açma içerisinde çıkabilecek mezar kalıntılarına ulaşmaktır. Ancak çalışmalar sonucunda ana toprağa ulaşılmış ve hiçbir kalıntı izine rastlanılmamıştır.

G AÇMASI: E açmasının yer aldığı jeoradar ile taranan 20x20mlik alanın kuzey ucundan belirlenen 5x10mlik açma içerisinde seviyeli toprak indirme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalarda 2 kiremit çatma mezar, 1 kiremit tekne mezar ve 1 taş örgülü oda mezar olmak üzere toplam 4 mezar açığa çıkarılmıştır. Ancak mezarlar hem Goncalı Köyü yol açma çalışmaları sırasında, hem de yüzeye yakın olduğu için tarım faaliyetleri sonucu tahrip olmuş olarak ele geçmiştir.

Kazılarda açığa çıkarılan mezarlarda, Erken Hellenistik Dönem’den Erken Bizans Dönemi’ne kadar tarihlenen çeşitli mezar hediyeleri (sikkeler, pişirme kapları, kandiller, unguentariumlar, kaseler, süs eşyaları ve takılar vb.) ele geçmiştir.

JEORADAR ÇALIŞMALARI: TÜBİTAK “Laodikeia Kuzey Nekropolü Kazı Projesi” kapsamında alımı gerçekleştirilen SIR3000 marka Jeoradar, 4 farklı anten, kablo ve bilgisayar programları ile kazı alanlarından veri alınmaya başlanmıştır. Öncelikle Kuzeydoğu Nekropolü sahası üzerinde tespit edilen alanlar üzerinde yapılan temizlik çalışmaları sonrasında sınırları belirlenen gritler üzerine 0.50’er metre arayla ipler gerilerek taranacak alanlar oluşturulmuştur. Daha sonra antenlerle tarama gerçekleştirilerek elde edilen bütün veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Tespit edilen veriler ışığında yapı ve mezar kalıntıları kazılarak açığa çıkartılmaktadır.