• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

     2014 yılında Laodikeia Antik Kenti’nde anastylosis esas restorasyon çalışmaları Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik (havuz ve kanalizasyon kapakları), Laodikeia Kilisesi, Tapınak A ve Avlusu (Geç Dönem Mekanları, Tonozlu Mekan) restorasyon-konservasyon çalışmaları ile restorasyon laboratuvarda kırık mermer, pişmiş toprak, cam, metal eserlerde restorasyon-konservasyon çalışmaları yapılmıştır.

1)  LAODIKEIA KİLİSESİ
Laodikeia Kilisesi'ndeki restorasyon ve konservasyon çalışmaları ağırlıklı olarak Kilisenin Narteks bölümüne ait zeminlerde yer alan kanalizasyon sistemleri ile Opus Sectile döşemelerde ve ayrıca aynı alana ait duvar derz ve sıvalarında gerçekleştirilmiştir. Narteks bölümünde gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmalarında; genel olarak “olanı olduğu gibi koruma ve özgün malzemeyle onarma” anlayışı esas alınmış olup genel çalışma planı bu çerçevede oluşturulmuştur. Çalışma öncesinde koruma çalışmalarına yönelik olarak alan detaylı olarak fotoğraflanarak belgelenmekte devamında foto-mozaik, foto-scan işlemleri için Total Station yardımıyla yüksek çözünürlükte koordinatlı fotoğraflar çekilmektedir. Alanın ilk hal bozulma rölövesi çıkarıldıktan sonra günlük rapor formlarına ve ardından da restorasyon veri tabanına kaydedilmektedir. Konservasyon uygulamalarının ilk aşamasında opus sectile parçaların temizlik ve ön konsolidasyonları işlemlerinde yapısal bozulmalara uğrayarak dağılgan hale gelen parçalar; nano taneli kireç ve silis içeren solüsyonlar ile geri dönüşümlü sentetik reçineler kullanılarak sağlamlaştırılmakta gerekli hallerde facing (koruma bandajı) uygulamasına başvurulmaktadır. Opus sectilelerden parçalı durumda olanlar ise yine geri dönüşümlü sentetik reçinelerle yapıştırılarak birleştirilmektedir. Narteks bölümünde yürütülen konservasyon çalışmalarında kısmen korunarak günümüze ulaşan bir bölümü açıkta olan zemin altındaki atık ve temiz su kanalizasyon sistemlerinde belgeleme ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, restorasyon çalışmaları gerçekleştirilerek koruma altına alınmıştır. Narteks’de gerçekleştirilen diğer bir uygulama ise alandaki duvarların günümüze kadar korunan bölümlerinde gözlenen derz kayıplarının konservasyonudur. Çalışmalar kapsamında öncelikle, kayıpların meydana geldiği kısımları dolduran toprak ve moloz artıkları ile bitki oluşumları temizlenmiştir. Bunun devamında, özgün harç analizlerinden yola çıkılarak hazırlanan kireç bağlayıcılı onarım harcı ile derz boşluklarının restorasyonu yapılmıştır.

2)
 TAPINAK A TONOZLU YAPI KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Tapınak A alanında naos altındaki tonozlu yapıya ait duvarların koruma ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Antik dönemde meydana gelen depremlerden ve toprak altı koşulları ile hayvan hareketliliğinden kaynaklanan zaman içinde meydana gelmiş olan derz boşlukları ve çatlaklara yönelik konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Tonozlu alt yapıdaki dolguda çatlak ve derz boşlukları temizlenerek kireç bazlı enjeksiyon harçlarıyla müdahale edilmiştir. Diğer sığ çatlaklar ile derz boşluklarına ise özgün harç analizine bağlı kalınarak düşük mekanik dayanıma sahip kireç harçlarıyla dolgular yapılmıştır. Naos duvarlarının dış kısmında yer alan ve depremle yıkılmış olan duvarlar ile geç dönem mekanlarında Erken Bizans Dönemi’ne ait fırın yapısı ile kuzey ve batı bölümlerde bulunan yapı zeminlerindeki opus spicatum döşemelere, tuğla parçaları ve kazı toprağı çamuru kullanılarak capping (koruma örtüsü) uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

3)
 KUZEY (KUTSAL) AGORA DOĞU PORTİK ÖNÜ HAVUZ YAPISI VE KANALİZASYON KAPAKLARINDA YAPILAN RESTORASYONLAR
Kuzey (Kutsal) Agora'da Doğu Portik önünde yer alan ve kuzey-güney yönünde uzanan ince uzun dikdörtgen havuz yapısında koruma ve onarım çalışmalarına devam edilmiştir. Korunarak günümüze ulaşabilen havuz duvarlarının üst bölümlerine bir sıra özgün dere taşları kullanılarak capping uygulaması yapılmıştır. Uygulamada öncelikle dere taşları dizilmiş ve sadece taş araları kireç harcı kullanılarak derzlenmiştir. Böylelikle orijinal harç yüzeyine onarım harcı temas etmemiş ve capping uygulamasının ileriki zamanlarda kolay geri alınabilmesi sağlanmıştır. Doğu Portik havuz yapısıyla portiko arasındaki kuzey güney yönünde kanalizayon sistemi travertenden yapılmış kapak taşlarına ait parçaların tespiti yapılarak ve bulunabilen parçalar epoksi reçine ve çelik donatıyla yerlerine yapıştırılmıştır. Kapak taşlarından parçaları bulunamayan eksik kısımlar ise pantograf tekniği kullanılarak özgün taş türüne uygun travertenden yeniden üretilerek tümlenmiştir.

4) LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Laodikeia Antik Kenti kazı çalışmaları sırasında ele geçen buluntuların konservasyonları kazı laboratuvarında yapılmıştır. Ayrıca arkeolojik alanda yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin petrografi, ince kesit, mekanik dayanım, asit kaybı, kalisinasyon, granülametri, elek ölçümü ve spot testler gibi analiz ve ARGE araştırmaları da, 2014 yılında Laodikeia Kazıları bünyesinde yeni kazı evinde kurulan Malzeme Analiz Laboratuvarı’nda sürdürülmüştür.

Ayrıca;

  1. Kazılarda açığa çıkarılan seramiklerin yıkanması ve birleştirilmesi işlemleri,

  2. Kazılarda açığa çıkarılan heykeltıraşlık malzemelerin (kabartma, heykel vb.) temizlik ve birleştirilmesi,

  3. Diğer mimari malzemelerin (sütun, başlık vb. parçalar) temizlik-birleştirilmesi ile mevcut açığa çıkarılan duvarların, duvar sıvalarının, fresklerinin sağlamlaştırılması ve korunması,

  4. Kazılarda açığa çıkarılan sikke, bronz obje, kemik, pişmiş toprak vb. eserlerin temizlik ve koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.