• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey Kilise (Bazilika)

     
    Kuzey (Kutsal) Agora’nın, kuzeydoğu ucunda yer alır. Yapı traverten bloklar kullanılarak doğu-batı yönlü, dikdörtgen formlu ve üç nefli bazilikal planlı olarak inşa edilmiştir. Kilise’nin ana apsisinin batısında 2007 yılında sondaj açılarak kesit içerisinde Attik-Ion sütun kaidesi tespit edilmiş ve çalışmalar tamamlanmıştı. Söz konusu bu sondajda tespit edilen sütun kaidesinin Kuzey (Kutsal) Agora’nın hangi evresine ve yapısına ait olduğunu belirlemek amacıyla 2018 yılında yeniden çalışma yapılmıştır. Sondajda bir kısmı kesit içerisinde kalan kırık ve eksik durumda mermer Dorik sütun tamburu açığa çıkartılmıştır. Sütun tamburunun batısında ve güneyinde yıkıntı şeklinde mermer mimari bloklar (toichobat, dor sütun tamburu parçası) tespit edilmiştir. Ayrıca ana toprak içerisinde doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiş bir tanesi kesit içerisinde kalan üç adet traverten Attik-Ion sütun kaidesi ortaya çıkartılmıştır. Kilisenin ana apsisinin tam ortasında yer alan kaideler in-situ durumda tespit edilmiş olup bu kaidelerin Kuzey Bazilikası (Kilise) ile bağlantılı dinsel malzemelerin korunduğu küçük bir alt yapı bölümü olarak kullanıldığı düşünülmektedir.