• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Septimus Severus Nymphaeumu

     Suriye Caddesi üzerindeki Septimius Severus Nymphaeumu’nda anastylosis esas korumaya yönelik çalışmalarının yanı sıra çizim çalışmaları sürdürülmüştür.Ön cephe parapet bloklarının arkasında yer alan opus caementicum duvarın korunmasına yönelik başlanan çalışmalarda; kırık durumda olan parapet kaideleri, parapetler ve parapet taçlarına ait bloklarda kırık-eksik bölümlerinin tespiti, yapıştırılması ve birleştirilmesi, tümlenemeyen bölümlerde ise pantograf çalışmaları yapılmıştır. Pantograf tekniği sayesinde anıtsal çeşme havuzu önünde yer alan parapet kaide, baba, parapet ve parapet taçları, krepidoma, Erken Bizans Dönemi havuzunun yan kısmında gerekli tamamlamalar yapılmış ve özgün yerlerine yerleştirilmiştir. Bununla birlikteMerkezi Agora içine tasniflenen alt ve üst yapıya ait kırık haldeki mermer mimari bloklarda birleşen parçaların tespiti ve birleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Mimari blokların, fotoğraf ve katalog çalışmalarının ardından AutoCad ortamında çizimleri tamamlanmaktadır. Ayrıca Leica P20 Laser Station yardımıyla yapının üç boyutlu taramaları yapılarak havuz içindeki tuğla döşemelerin rölöve çizimleri tamamlanmıştır.