• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / A Evi Sokağı


     Izgara planlı Laodikeia antik kentinde Suriye Caddesi’nden kuzeye, Kuzey Tiyatrosu’na doğru uzanan A Evi Sokağı, 2006 kazı sezonunda 10x15m ölçülerinde açılmıştı. Hem A Evi yapısı, hem de Suriye Caddesi ile olan bağlantının ortaya çıkarılması amacıyla bu alanda 2007 yılında da kazı çalışmaları sürdürülmüştür.

      Yapılan çalışmalar sonucunda A Evi Sokağı kuzeyde doğu-batı yönlü ara sokağa kadar açılmış ve sokak köşesine ulaşılmıştır. 2006 ve 2007 yılı kazı sezonlarında yapılan çalışmalar sonucunda 51m uzunluğa sahip A Evi Sokağı insulada diğer kavşağa kadar tamamen açılarak ortaya çıkarılmıştır. Böylece sokağın Suriye Caddesi ile olan bağlantısı sağlanarak, A Evi ile olan ilişki ortaya konmuştur. Sokağın doğu duvarı üzerinde A Evi’ne giriş sağlayan 2 kapı aralığı bulunmaktadır. Bunlardan birisi dükkana, diğeri de eve girişi sağlar. Sokakta açığa çıkarılan duvarlar ve buluntular bu alanda geç dönem düzenlemelerinin yapıldığını göstermektedir. Sokak üzerinde yapılan çalışmalarda dikkat çeken en önemli nokta sokak tabanı ve kaldırımın topoğrafyaya bağlı olarak kuzey yöne doğru yükselmesidir. Sokak üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Suriye Caddesi’yle paralel olarak ele geçen en geç sikke İmparator Focas (M.S. 602-610) Dönemi’ne tarihlenmektedir. Elde edilen bu tarih de sokağın, kentin terk edilmeden önceki son kullanım evresini vermektedir.