• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları


    Restorasyon ve konservasyon laboratuvarı çalışmaları farklı sektörlerden ele geçirilen pişmiş toprak, cam, bakır ve alaşımları, demir, taş gibi inorganik eserler ile kemik ve ahşap gibi organik eserler üzerinde yapılmıştır. Koruma onarım uygulamalarında belgeleme, teşhis, temizlik, sağlamlaştırma, yapıştırma, dolgu ve bakım aşamaları laboratuvara getirilen taşınabilir nitelikli eserlerin ihtiyacını belirleme ve uygulama aşamalarında sırası ile belirlenmiş olup malzemelerin durumuna göre uluslararası çerçevede kabul gören koruma onarım etik ve ilkeleri dikkate alınarak uygulanmıştır. Yapılan tüm uygulamalar koruma çalışması öncesi, sırası ve sonrası durumu gösterecek nitelikte belgelenmiştir.

    2012 yılı kazı sezonu içerisinde yoğunluk olarak metal ve pişmiş toprak malzemeler çalışılmıştır. Metal malzeme grubundan bakır ve alaşımları büyük bir orana sahiptir, özellikle Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler bu grup içerisinde büyük yer tutmakta olup kandil, tıp aletleri gibi objeler de yine aynı grup içerisinde sözü edilebilecek eserler arasında yer almaktadır. Farklı formlardaki pişmiş toprak malzemeler ise Kalkolitik Dönem ile Erken Bizans Dönemi arasına yayılan geniş bir periyoda sahip olup buluntu hallerine göre muhafaza altına alınan eserler kazı laboratuvarına getirilmişlerdir. Koruma onarım uygulamaları tamamlanan tüm taşınabilir kültür varlıkları gerekli şekilde paketleme işlemine tabi tutulduktan sonra kazı deposuna teslim edilmiştir.