• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik Batı

  2013 yılı itibari ile Doğu ve Batı Portiklerde (kuzey uçtakiler) sütunlar ayağa kaldırılmış ve Agoranın sınırları netleştirilirken Güney Portik Doğu ile Batı Propylon arasında kalan bu alanın Güney Portiğin batı uzantısı olduğu anlaşılmıştır. “Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik Batı” ismi ile Kuzey Kutsal Agora Güney Portik Doğu’dan ayrı değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu alanda, Suriye Caddesi’nin cadde kuzey portiği ile bağlantılı dükkanlar ile kuzeyde dükkan sonlarında ise Güney Portik arka duvarı yer alır.

  Alanda yapılan çalışmalarda; Suriye Caddesi, Kuzey Portiğine ait iki adet dükkân açığa çıkartılmıştır.  1 no.lu dükkan içten içe 4.20x3.40 m. ölçülerinde olup duvar genişliği 0.70 m., mekana güneyden girişi sağlayan eşik genişliği 1.20 m, eşik uzunluğu 0.50 m’dir. Ayrıca dükkânın kuzeyinde 0.90 m. genişliğinde olasılıkla depo amaçlı kullanılan arka bölüme geçişi sağlayan eşik açığa çıkartılmıştır. 1 no.lu dükkanın tabanı opus spicatum döşemelidir. 

  2 no.lu dükkan   ise içten içe 7.40x3.20 m. ölçülerindedir ve mekana güneyden girişi sağlayan eşik genişliği 1.15 m., eşik uzunluğu 0.55 m.’dir. 2 no.lu dükkanın tabanı ise opus spicatumun yanı sıra pişmiş toprak tuğla taban ve mermer plaka ile kaplıdır. Bu durum dükkân içerisinde farklı kullanım evrelerini ortaya koymaktadır. 


 laodikeia laodikeia